Upcoming Events

 1 May A Level & HSC Exams.

 4 May English Day

 6 May Huravee Dhuvas

 10 May Children's Day

13-24 May First Term Test
          (Secondary)

17-24 May First Term Test
          (Primary)

25-26 May Second Term
          Holidays

31 May End of Term 1

Prize Day


Leaflet - Prize Day 2012

Leaflet - Prize Day 2011

Leaflet - Prize Day 2009

Leaflet - Prize Day 2007

Best All Round Student Year  -  10

Year Name
2011 Aishath Nuha,
Hakeemeege,
Raa Meedhoo
2010 Mariyam Rifa,
Raashidha Manzil,
Raa Meedhoo
2009 Samiyya Abdhul Ghani,
Kuriboashi,
Raa Meedhoo
2008 Shama Saeed,
Seenu,
Raa Meedhoo
2007 Athif Zahir,
Eriyadhoo,
Raa Meedhoo
2006 Aishath Adhila
Koazee,
Raa Maduvvaree
2005 Hussain Afeef,
Nishaan,
Raa Hulhudhuffaaru
2004 Mujuthaba Hameed,
Kaneerumaage,
Raa Angolhitheem
2003 Mohamed Nisham,
Nishaan,
Raa Hulhdhuddaaru
2002 Khairunnisha Ali,
Eriyadhoo,
Raa Meedhoo
2001 Ilyas Haneef,
Naares,
Raa Hulhudhuffaaru
2000 Moosa Mohamed Manik,
Sosunge,
Raa Fainu
1999 Hussain Rasheed,
Chaandhaneege,
Raa Meedhoo
1998 Mohamed Hussain,
Raa Inguraidhoo
1997 Ali Naeem,
Raaashidha Manzil,
Raa Meedhoo
1996 Ibrahim Rasheed,
Black,
Raa Meedhoo